Vad är stroke?

Fakta om stroke

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke, tidigare sa man slaganfall, är en av våra stora folksjukdomar. Av de som fått stroke har cirka 85 % fått en hjärninfarkt och cirka 15 % en hjärnblödning.

  • Varje år insjuknar runt 30 000 svenskar i stroke
  • Var 17:e minut får någon i Sverige stroke
  • Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsned-sättningar och död i Sverige
  • Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska (kroppsliga) sjukvården och beräknas kosta samhället cirka 14 miljarder kronor per år
  • Lika många kvinnor som män får stroke
  • Medelåldern ligger på 75 år, men cirka 20 % av de som fått stroke är i yrkesverksam ålder, det vill säga under 65 år.
  • Genom rehabilitering kan man återfå många av sina förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för dessa.
  • Många lider dock av dolda funktionsnedsättningar som till exempel extrem trötthet, depression, yrsel, synfältsbortfall, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar med flera.
  • Trots att stroke är en av våra stora folksjukdomar är kunskapen hos allmänheten dålig om riskfaktorer, insjuknandesymtom och sjukdomens konsekvenser.

 Källa: www.strokeforbundet.se

Sidan uppdaterad:
2022-06-22

 

stroke1.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)