Verksamhetsberättelse 2016

För Strokeföreningen Stockholm Norrort 2016

Antal medlemmar

Föreningen hade vid verksamhetsårets början 267 medlemmar

och vid årets slut 255, en minskning med 11 medlemmar.

 

Styrelsens sammansättning

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning:

Namn                                     Befattning

Lena Pettersson                       Ordförande

Marie Fagerberg                       Kassör

Bodil Nilsson                            Vice ordförande

Kai Barvèll                               Sekreterare t.o.m. 2016-07-04

Birgitta Pettersson                    Ersättare

Carina Barvèll                           Ersättare

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.

 

Revisor

Inger Cederblad-Vestlund samt ersättare Björn Hedman.

 

Valberedning

Ingen valberedning kunde tillsättas vid årsmötet.

 

Verksamheten

Föreningen har representerats i Handikappråden i Täby och Österåkers kommuner.

Föreningen är medlem i HSO Upplands Väsby.

Ordföranden har varit på en anhörigcirkel, i Sollentuna Kommuns

regi, och informerat om Strokeförbundet och vår förening.

På Strokedagen den 10 maj fanns vi, som vanligt, på Danderyds sjukhus och på apoteket Hjärtat i Täby centrum och informerade om stroke och vår förening/Strokeförbundet.

Under året har vi besökt Olivia Rehabilitering och fått besök från Mälargården Rehab Center.

Rörelse- och styrketräningen i samarbete med Furuhöjdens Rehabiliteringshem i Täby har fortsatt med 5 grupper à 8 ggr.

Vårt samarbete med Furuhöjden började 2014.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi visar ett negativt resultat -5870 kr för 2016.

För 2017 har vi beviljats 22.000 kr i bidrag (HSN) för Furuhöjds- träningen vilket förhoppningsvis ska påverka ekonomin positivt.

För övrigt hänvisar vi till resultat-och balansräkningen som redovisas separat.

Slutord

Om vi blir fler aktiva kan vi göra mer! Tveka inte att kontakta oss om du känner att du kan och vill göra något. Det behöver inte vara styrelsearbete, vi behöver tillskott på alla sätt!

 

2017-02-08

 

Lena Pettersson                             Marie Fagerberg

 

 

Bodil Nilsson

 

Åter till första sidan, klicka här