Brev angående Kommunansvariga

Hej,                                                                                                           Hösten 2012

 

Detta informationsbrev vänder sig framför allt till de medlemmar i Strokeföreningen Stockholm–Norrort, som skulle vilja ta på sig att ställa upp som styrelsens direkta förbindelselänk till medlemmarna

i respektive kommun.

 

Stockholm Norrort är ett stort område som omfattar många kommuner och det gör det svårt för styrelsen

i Strokeföreningen Stockholm-Norrort att hålla kontakt med medlemmarna. 

Mot denna bakgrund har styrelsen sett ett behov av att en medlem i respektive kommun tar 

på sig uppgiften att i möjligaste mån hålla kontakt med de medlemmar som finns i hemkommunen.

 

Detta kan exempelvis åstadkommas genom ”Fikaträffar” i något närliggande kafé. Härigenom kan vi bland

annat förbättra möjligheterna för styrelsen att kunna plocka upp idéer om vad medlemmarna tycker att

styrelsen ska arbeta med. Dessutom vore det bra om styrelsen kan få information om hur respektive

kommun agerar för att på olika sätt hjälpa personer som har drabbats av stroke, såväl i anslutning

till det initiala sjukdomsförloppet som under den långsiktiga rehabiliteringstiden. 

 

Vi hoppas också på att de kommunansvariga också ska kunna se till att informationsmaterial om sjukdomen stroke, som Riksförbundet tar fram, kommer ut till vårdcentraler och stroketeam i kommunerna. 

Vi i styrelsen tycker också att det vore bra om de kommunansvariga deltar i åtminstone 

några styrelsemöten, vi har ca sex stycken möten per år. Vi avser också att samla alla kommunansvariga till en gemensam träff under hösten.

 

Vi hoppas på en stor uppslutning till denna förfrågan och självklart gör det ingenting om flera personer

hjälps åt med detta viktiga arbete. 

 

Ta kontakt med mig om du skulle vilja hjälpa till med att utveckla Strokeföreningen Stockholm-Norrort och att vara kommunansvarig. 

 

Du når mig antingen på telefon: 0735-62 616 eller på e-mail: camillas.mail@telia.com.

 

Med vänlig hälsning,

Camilla Langell

Ordförande

Strokeföreningen Stockholm–Norrort